Privacy Policy


1. Cookies?

Noh-a.be maakt gebruik van functionele cookies en de lokale opslag van uw apparaat wanneer u er voor kiest een account op noh-a.be te gebruiken.
Deze cookies en opslag dienen enkel en alleen voor een juiste werking van de website.

2. Mijn gegevens?

Een bezoek aan de website van noh-a.be vereist geen persoonsgegevens.

3. Bescherming

Omdat noh-a.be de bescherming van de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens zeer belangrijk vindt worden deze veilig binnen eigen beheer opgeslagen en enkel door noh-a.be gebruikt om diensten aan te leveren waar de gebruiker uitdrukkelijk voor gekozen heeft. De persoonsgegevens worden minimaal 1 jaar bewaard.

4. Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht op toegang tot de gegevens, evenals het recht op informatie betreffende de bewaring en het gebruik van deze gegevens. De betrokkene heeft ook recht op verbetering en verwijdering van de gegevens, alsook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing, geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Daarenboven heeft de betrokkene het recht om zijn gegevens in een gangbare elektronische vorm op te vragen. De betrokkene kan zich voor het hogergenoemde wenden tot noh-a.be, bereikbaar via voorzitter(at)noh-a.be.

5. Minderjarigen

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die noh-a.be aanbiedt, dient de gebruiker 16 jaar of ouder te zijn.

6. Toestemming

De toestemming gaat van kracht wanneer de gebruiker zijn gegevens juist aan noh-a.be verstrekt en akkoord gaat met het hierboven beschreven beleid.

NOHA © 2023