login
De ondernemersclub Hamont-Achel ontstaat eind jaren ‘80, als enkele Hamontse ondernemers inzien dat er te weinig geweten is van elkaars activiteiten.

Ze willen elkaar dus beter leren kennen én bovendien lokale evenementen of verenigingen ondersteunen. Het idee van een ondernemersclub is geboren.

Onder impuls van Gerard Spaas (Spaas kaarsen NV), Koos Lukkesen (Lucas Office Furniture NV) en Paul Van Hout (Van Hout Horeca NV) wordt één van de eerste Limburgse Ondernemersclubs opgericht en worden de eerste bijeenkomsten succesvol georganiseerd.

Bovendien werd er werk gemaakt van lokale betrokkenheid: diverse socio-culturele projecten werden ondersteund waaronder: Rode Kruis Hamont-Achel, Internationale Mars- en Showwedstrijden, Installatie van de Beiaard op het Stadhuis, ...2023
Nu
2015
Nieuwe naam en website
Tijdens het galabal ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan, werd een nieuwe naam en logo van de club voorgesteld. De nieuwe naam werd NOHA, netwerk ondernemend Hamont-Achel. Deze naam is niet alleen beter uitspreekbaar, maar dekt ook beter de lading. De club wil een netwerk zijn voor ondernemende mensen die een binding hebben met Hamont-Achel. Ondernemers zijn enerzijds mensen die eigenaar zijn van een bedrijf, of bedrijfsleider zijn in een bedrijf maar anderzijds ook beleidsmakers of kortom mensen die iets ondernemen wat een meerwaarde is voor onze samenleving. Tevens werd ook de vernieuwde website gelanceerd.
2013
Nieuw bestuur 2013-2015
Na een oproep om onze bestuursploeg te komen versterken zijn er een aantal enthousiaste leden die zich hebben aangemeld waardoor het bestuur sterk uitgebreid werd. Op 16 januari 2013 werd het nieuwe bestuur als volgt samengesteld: Voorzitter: Marc Hegge, ondervoorzitter: Geert Coenjaerts, secretaris: Nancy Sak, penningmeester: Rob Lukkesen, webmaster: Peter Hendriks. Bestuursleden: Jos Bollen, Peter Gerits, Jan Willem Jansen, Raf Peeters, Jaak Thirion, Stephan Vandebeeck en Inja Winters.
2010
Volop in beweging
Het werk van de nieuwe bestuursploeg wordt blijkbaar gewaardeerd, zodat deze ploeg bijna onveranderd een tweede termijn kan inzetten. Enkel Franki Vanderheyden draagt de fakkel over aan zijn opvolger bij KBC: Dirk Schoofs. Intussen is ook de website gelanceerd, zodat er gemakkelijker gecommuniceerd kan worden.
2006
Bestuurswissel
Nadat de oorspronkelijke bestuursploeg meer dan 15 jaar het voortouw heeft genomen, wordt het tijd om de fakkel over te dragen. Een nieuw bestuur wordt samengesteld en op 22 juni 2006 volgt de officiële bestuursoverdracht. Robbie Lukkesen neemt de voorzittersfakkel over, Marc Hegge wordt ondervoorzitter en Raf Peeters verzorgt het secretariaat. Het bestuur wordt vervolledigd met Geert Coenjaerts, Rony Gielen, Renaat Roosen en Franky Vanderheyden. Doelstelling van het nieuwe bestuur is om een nieuwe dynamiek te lanceren en opnieuw op regelmatige basis activiteiten te organiseren voor iedereeen die interesse heeft in het Hamont-Achelse bedrijfsleven. De oorspronkelijke lijfspreuk blijft uiteraard behouden: Denken, beslissen maar vooral doen!

Iedere drie jaar zullen er nieuwe bestuursverkiezingen worden gehouden. Het eerste (verlengde) mandaat loopt over vier jaar (2006-2009).
1990
Officiële start
Op 14 juni 1990 verschijnt de publicatie van de oprichting van Ondernemersclub Hamont-Achel vzw in het Staatsblad. Het bestuur bestaat op dat moment uit Gerard Spaas (Voorzitter), Paul Van Hout (Penningmeester), Jef Claes (secretaris), Gerard Hegge en Koos Lukkesen.
NOHA © 2023